JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Tjeerd Wessel

Na mijn studie werkte ik eerst  bij Sjoerd Soeters Architecten en vervolgens  tot 2011 als projectarchitect bij  Quist Wintermans Architekten. Twee bureaus met een passie voor het vak en met een duidelijke eigen signatuur. Het heeft mij geleerd dat er altijd meerdere wegen zijn om tot een goede oplossing te komen; de inzet waarmee je de opgaves benadert is bepalend.

Bij  Quist Wintermans Architekten lag het zwaartepunt van mijn werk bij woningbouwopgaven, meestal in combinatie met sociaal-maatschappelijke functies zoals scholen, buurtcentra en gezondheidscentra. Het ging daarbij om langlopende processen waarbij interactie met eindgebruikers aan de basis stond van het uiteindelijke ontwerp.

Naast mijn werk binnen Wessel van Geffen Architecten ben ik op dit moment ook werkzaam binnen de stichting “Mevrouw Meijer”. Deze stichting richt zich op de verbetering van de schoolarchitectuur in Nederland. Huidige nevenfuncties: gastdocent aan de TU Delft, bestuurslid van de Stichting Stylos en lid van de programma commissie voor architectuurexcursies Snijpunt te Rotterdam.

 

Tjeerd Wessel is getrouwd en woont in Rotterdam.

 

 

  1. Geertjan van Geffen