JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Keersluis & brug

De operatie is er op gericht de vernauwing in het kanaal op te heffen. Het kanaal krijgt een dotterbehandeling: de bestaande oevers worden het uitgangspunt, die worden gerespecteerd en verbeterd. De bomenrijen op de dijken worden gehandhaafd en daar waar nodig versterkt. De keuze voor het keermiddel wordt gedicteerd door de haalbaarheid van de faalkans. Vele varianten zijn de revue gepasseerd maar een hefdeur, gesteund door de zwaartekracht, bleek de meest betrouwbare kering. De relatief gunstige investerings- en onderhoudskosten bevestigden deze keuze. Een hefdeur is op deze locatie zeker niet ondenkbaar, sterker nog, de omgeving is de schaal van een hefsluis historisch gewend. De omvang van het object dient als nieuwe poort naar het Julianakanaal en markeert de overgang van stad naar platteland. Bebouwing en installaties worden in één gebaar opgelost. Het is belangrijk dat het keermiddel de start en finish van het kanaal markeert. Daarnaast fungeert het nieuwe object als een baken in het landschap. Vanaf het land markeert het de verbinding van het achterland met de stad en vanaf het water wordt het Julianakanaal al op grote afstand aangekondigd door het keermiddel.

De vormgeving van de torens komt voort uit het zichtbaar maken van de techniek en het vergroten van het doorzicht onder de brug. De uitgebouwde console laat zien hoe de kabels worden gespannen en hun loop vervolgen over de keerwielen tot op de hefdeur. De ranke ronde pui garandeert het vrije zicht op de mechanische werking van het keermiddel. Bij hoog water komt de hydraulische zuiger uit zijn ondergrondse behuizing naar boven. De transparante lantaarns aan beide zijden houden de torens slank en daardoor wordt de afstand tot de voet van het talud visueel vergroot. Het doorzicht onder de brug wordt zo met ruim 50% vergroot.

In de kelder komen op het eerste niveau onder maaiveld de technische ruimten, die vanuit de torens bereikbaar zijn. In het niveau onder de technische ruimten bevindt zich aan de oostzijde het omloopriool om te kunnen voldoen aan de benodigde spuicapaciteit. De kelder is zichtbaar aan de kanaalzijde en wordt aan beide zijden geflankeerd door de fuikconstructies.

Opdrachtgever(s)

Rijkswaterstaat Maaswerken

Omvang

Keersluis, verkeers-fietsbrug en landschappelijk ontwerp sluiscomplex

Planning

Tenderfase April 2014 - Oktober 2014

Adviseur(s)

Medewerkers

Luuk Hermans

Labels

13 Advies en proces 21 Duurzaamheid 8 Civiel 11 Stedenbouw en landschap 13 Nieuwbouw

Locatie: Limmel

 1. Transformatie drukkerij tot energieneutraal stadskantoor Den Haag.
 2. IKC De Kameleon Haarlemmermeer
 3. Transformatie Fruitweg 17
 4. Afvalbrengstation Den Haag
 5. Keersluis & brug
 6. Huis van Portaal
 7. Nieuwe keersluis Heumen
 8. Verbouwing woonhuis
 9. Afvalbrengstation
 10. Woningen Ghijseland Rhoon
 11. Hotel de Uil
 12. Noormegen
 13. Verbouwing en interieur Gemert
 14. Forumgebouw Wageningen Universiteit