Keersluis & brug
Limmel

De operatie is er op gericht de vernauwing in het kanaal op te heffen. Het kanaal krijgt een dotterbehandeling: de bestaande oevers worden het uitgangspunt, die worden gerespecteerd en verbeterd. De bomenrijen op de dijken worden gehandhaafd en daar waar nodig versterkt. De keuze voor het keermiddel wordt gedicteerd door de haalbaarheid van de faalkans. Vele varianten zijn de revue gepasseerd maar een hefdeur, gesteund door de zwaartekracht, bleek de meest betrouwbare kering. De relatief gunstige investerings- en onderhoudskosten bevestigden deze keuze. Een hefdeur is op deze locatie zeker niet ondenkbaar, sterker nog, de omgeving is de schaal van een hefsluis historisch gewend. De omvang van het object dient als nieuwe poort naar het Julianakanaal en markeert de overgang van stad naar platteland. Bebouwing en installaties worden in één gebaar opgelost. Het is belangrijk dat het keermiddel de start en finish van het kanaal markeert. Daarnaast fungeert het nieuwe object als een baken in het landschap. Vanaf het land markeert het de verbinding van het achterland met de stad en vanaf het water wordt het Julianakanaal al op grote afstand aangekondigd door het keermiddel.

De vormgeving van de torens komt voort uit het zichtbaar maken van de techniek en het vergroten van het doorzicht onder de brug. De uitgebouwde console laat zien hoe de kabels worden gespannen en hun loop vervolgen over de keerwielen tot op de hefdeur. De ranke ronde pui garandeert het vrije zicht op de mechanische werking van het keermiddel. Bij hoog water komt de hydraulische zuiger uit zijn ondergrondse behuizing naar boven. De transparante lantaarns aan beide zijden houden de torens slank en daardoor wordt de afstand tot de voet van het talud visueel vergroot. Het doorzicht onder de brug wordt zo met ruim 50% vergroot.

In de kelder komen op het eerste niveau onder maaiveld de technische ruimten, die vanuit de torens bereikbaar zijn. In het niveau onder de technische ruimten bevindt zich aan de oostzijde het omloopriool om te kunnen voldoen aan de benodigde spuicapaciteit. De kelder is zichtbaar aan de kanaalzijde en wordt aan beide zijden geflankeerd door de fuikconstructies.

Opdrachtgever(s)

Rijkswaterstaat Maaswerken

Omvang

Keersluis, verkeers-fietsbrug en landschappelijk ontwerp sluiscomplex

Planning

Tenderfase April 2014 - Oktober 2014

Medewerkers

Luuk Hermans
Delen: Share on Facebook Share on twitter Email

Nieuwe keersluis Heumen

© Quist Wintermans Architekten. In het kader van de Maaswerken is bij Heumen een nieuwe keersluis gerealiseerd. Een helder baken in het herstelde open kanaallandschap verbetert de doorgang voor de scheepvaart, creëert een ecologische verbinding en beschermt het achterland. De samenwerking met adviseurs en aannemer heeft geleid tot een integraal, energieneutraal civiel kunstwerk.

lees meer >>>

Bericht

Dank je Je bericht is verzonden, we zullen zo snel mogelijk reageren.[E]