Forumgebouw Wageningen Universiteit

© Quist Wintermans Architekten.

 

Voor deze campus is een stedenbouwkundig landschappelijk plan gemaakt door M. v. Gessel in samenwerking met bureau B&B. Er is een langgerekt parkachtig middengebied ontworpen, omzoomd met bestaande en nieuwe onderwijsgebouwen. De gebouwen aan de rand zijn allen vijf á zes lagen hoog en vormen daarmee de fysieke omlijsting van het park. In dit licht glooiende park worden een drietal nieuwe gebouwen gerealiseerd, deze staan als grote objecten, ogenschijnlijk willekeurig in het groen.

 

Het Forumgebouw is het centrale onderwijsgebouw, het belangrijkste en in ieder geval het meest publieke gebouw van de nieuwe campus. Het is de spin in het web en dat wordt versterkt door zijn centrale positie in het park.

Het programma is divers en complex, het omvat onderwijsruimten, collegezalen, colloquiumruimten, practicumzalen en laboratoria, de universiteitsbibliotheek, Hogeschool Van Hall Larenstein en de restauratieve voorzieningen voor de gehele campus. Het totale programma 35.500 m2 groot, is gerealiseerd in een volume met een oppervlak van 70 bij 70m en een hoogte van 40m.

We vergelijken het Forumgebouw met een kasteel, die architectonische typologie maakt het mogelijk om te gaan met de schijnbare tegenstelling tussen de programmatische diversiteit en de stedenbouwkundige wens om een object te realiseren. Het kasteel is aan de buitenzijde eenduidig en monoliet. Aan de binnenzijde complex, met binnenplaatsen en een grote diversiteit aan functies en activiteiten. Een compacte stedelijke ruimte met pleinen, straten en bruggen. In het Forumgebouw hebben we de binnenplaats ontworpen als een driedimensionale stedelijke ruimte. Geen horizontale, maar een verticale opeenvolging van straten, pleinen, balkons en bruggen, allen onderdeel van het centrale atrium. Via het atrium bereikt voldoende licht en lucht het hart van het gebouw en het vormt aan zowel de noord als de zuidzijde de toegang tot het gebouw.

De entreegebieden zijn de overgang tussen het park en het gebouw. De vliesgevels zorgen ervoor dat er vanuit het atrium op iedere plek visueel contact is met het omliggende park.

 

Om het intensieve gebruik en toekomstige wijzigingen van het (onderwijs)programma goed te kunnen doorstaan wenden we klassieke geometrische vormen en een duurzame materialisering aan. Dat leidt tot een stevig, kloek gebouw. Ook daarmee is het vergelijkbaar met een kasteel, het gebouw is immers sterker dan de mogelijke toekomstige aanpassingen. De materialen die zijn toegepast zijn archetypisch van karakter: baksteen, beton, staal, glas en hout. De hoeveelheid verschillende materialen wordt zoveel mogelijk beperkt, de installaties blijven in het zicht. Het concept van een “naked building” ontstaat door structuur, installaties en details nadrukkelijk te tonen.

 

Het gebouw laat zich het best lezen als een vierkant volume dat ter plaatse van de trappenhuizen is voorzien van grote, diepe sleuven die de losse gebouwdelen benadrukken. Op de bovenste verdieping zijn de gebouwdelen gekoppeld en de hoogte van de dakrand is overal gelijk. Daardoor valt het gebouw niet uiteen in afzonderlijke delen maar blijft het een monoliet. De flexibiliteit van de plattegronden is in de gevels niet direct afleesbaar door de toepassing van gemetselde penanten die een eigen structuur vormen onafhankelijk van de achterliggende vrij indeelbare vloeren.

Oppervlakte

36500

Oplevering

2007

Uitvoering

Dura Vermeer - Trebbe Bouw

Croon Elektrotechniek bv Utrecht

GTI Utiliteit Midden bv Nieuwegein

Rol

Architect • Projectleider i.s.m. Paul Wintermans
Delen: Share on Facebook Share on twitter Email

Afvalbrengstation opgenomen in NAI Jaarboek 2018

Architectuur in Nederland is al ruim 30 jaar een onmisbaar overzichtswerk voor iedereen die zich voor de Nederlandse architectuur interesseert of er vakmatig bij betrokken is. Het Jaarboek vormt het internationale visitekaartje voor de Nederlandse bouwkunst..

lees meer >>>

Afvalbrengstation
Den Haag

Hoe maak je hergebruik zichtbaar in een gebouw? Met die vraag schreef de gemeente Den Haag een tender uit voor een nieuw afvalbrengstation in het centrum van de stad. Het door Wessel van Geffen Architecten ontworpen resultaat zet een nieuwe stap in de toepassing van hergebruikte materialen in de architectuur.

lees meer >>>

Huis van Portaal
Utrecht

Voor de hoofdvestiging van de woningcorporatie Portaal is een bestaand kantoorpand verworven. Het gebouw is omgevormd tot energielabel A en gereed gemaakt voor “het nieuwe werken”.

lees meer >>>

Roofgarden
Kantoorgebouw Breda

In opdracht van Bouwfonds is het bestaande gebouw aan de Fellenoordstraat in Breda omgebouwd van single-user naar multi-tenant gebruik. 

lees meer >>>

Montessori Lyceum
Rotterdam

Nieuwe toneelafscheiding Rotterdams Montessori Lyceum is aftrap voor vernieuwing.

lees meer >>>

IVKO Amsterdam

Het IVKO is na een paar jaar te zijn gehuisvest in een nieuw gebouw gestart met het aanpakken van ongemakken in het dagelijks gebruik.

lees meer >>>

Drieluik Laurenskerk

Met het nieuwe drieluik wordt de wederopbouw van de Laurenskerk voltooid. Wessel van Geffen Architecten is betrokken bij de voorbereidingen en technische uitwerking van nieuwe glas-in-loodramen voor de Laurenskerk in Rotterdam.

lees meer >>>

Hotel de Uil

In de Uilenburg, een wijk, met eigen karakter, in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch komt een locatie aan Walpoort 3 vrij. Het toeristisch ‘zwerfgebied’, smalle straatjes met kinderkopjes, onverwachte stegen en fraai gerestaureerde monumentale panden. Vele kleine winkeltjes, restaurants en de nadrukkelijk aanwezige Binnendieze maken de Uilenburg een aantrekkelijke omgeving. We zijn uitgenodigd een plan te maken voor een klein, huiselijk hotel.

lees meer >>>

Fabriekshal met kantoor Leerdam

De Jong’s Liften, fabrikant van bouw-, goederen en industriële liften kreeg de kans een geheel nieuwe fabriek te bouwen. De bestaande locatie aan de rand van het centrum van Vianen kreeg een woonbestemming, het bestaande fabriekscomplex werd gesaneerd.

lees meer >>>

Balboaplein Amsterdam

© Quist Wintermans Architekten. Tussen de Admiralengracht en het Balboaplein is een nieuw stadsblok met gemengde functies gerealiseerd.

lees meer >>>

Bericht

Dank je Je bericht is verzonden, we zullen zo snel mogelijk reageren.[E]